Zarządzenie Nr ORo.0050.396.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 czerwca 2019 r w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów niektórych piekarskich przedszkoli i szkół