Zarządzenie Nr ORo.0050.392.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 czerwca 2019 r w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Przyjaźni
oraz w sprawie powołania komisji przetargowej