Zarządzenie Nr ORo.0050.390.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 czerwca 2019 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zada z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 r.