Zarządzenie Nr ORo.0050.383.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Szczepienia ochronne przeciw grypie mieszkańców Piekar Śląskich 65+" oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert konkursowych.