Zarządzenie Nr ORo.0050.382.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnw sprawie zorganizowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego - : „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”