Zarządzenie Nr ORo.0050.380.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piekary Śląskie.