Zarządzenie Nr ORo.0050.379.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0050.255.216 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 kwiatnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich.