Zarządzenie Nr ORo.0050.377.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,