Zarządzenie Nr ORo.0050.375.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Granicznej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.