Data posiedzenia:
2019-05-13

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie:
- Sprawozdań z rocznego wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018,
- Sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie za rok 2018,
- Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za rok 2018,

- Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
4. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
5. Zamknięcie obrad.