Data posiedzenia:
2019-04-23

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 136, 137, 138, 139, 140, 144.
4. Przyjęcie protokołu nr 6/19 z posiedzenia Komisji w dniu 25 marca 2019 roku.
5. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6. Zamknięcie obrad.