Zarządzenie sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszy Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz innych fakultatywnych zadań w 2019 roku