Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr ORo.0050.308.2019 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Powstańców Warszawskich, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym do dnia 31 grudnia 2019r.