Zarządzenie w sprawie wyboru oferenta na realizację usługi doradczej pn. "Audyt personalny w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie"