Zarządzenie w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Dębowej i Jaworowej oraz w sprawie powołania komisji przeprowadzającej rokowania