Dotyczy Uchwały Nr XLVI/551/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2017 r.