Obciążenie służebnością gruntową gminnej nieruchomości w rejonie ulicy Pokoju.