Druk nr 148 - projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako grogi publicznej na terenie miasta Piekary Śląskie