Określenie sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej, poprzedzającej planowanie kontroli przedsiębiorców w Piekarach Śląskich.