Ogłoszenie wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Józefa Poniatowskiego 1a, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.