Oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 84 w trybie bezprzetragowym na okres 3 lat.