Dokonano wyboru podmiotu realizującego w 2019 roku zadanie pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Piekar Śląskich oraz integracja ich rodzin".