Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej.