Ogłoszenie wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Sokołów, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowy na czas nieoznaczony.