Ogłoszenie wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy ulicy Cichej przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowy na czas nieoznaczony.