Data posiedzenia:
2019-03-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat funduszy europejskich.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 99, 90, 91, 92, 94, 104, 105, 106, 100,101,102, 103 i 115.
5. Omówienie projektu uchwały zawartego w druku nr 114.
6. Przyjęcie Protokołu Nr 5/19 z posiedzenia komisji w dniu 25 lutego 2019 r.
7. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
8. Zamknięcie obrad.