Procedura postępowania w zakresie realizacji, finansowania i rachunkowości Projektu pn.: „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich”.