Procedura postępowania w zakresie realizacji, finansowania i rachunkowości Projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Piekary Śląskie”