Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie ''przetargu nieograniczonego'' oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pn. nazwą „Rewitalizacja parku przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Piekarach Śląskich” - etap II - fontanna typu „mokry chodnik”.