Powołano Komisję Konkursową ds. oceny ofert w ramach drugiego otwartego konkursu pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Piekar Śląskich oraz integracja ich rodzin”