Przyjęcie wzorów obowiązujących dokumentów dotyczących lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie.