Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich, ul. Kalwaryjska 62 D