Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Procedury prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT - 7 przez Gminę Piekary Śląskie.