Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek.