Obciążenie służebnością gruntową gminnej nieruchomości przy ulicy Inwestycyjnej.