Ogłoszenie wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich przy Placu Noblistów Śląskich.