W sprawie:
ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Kocie Górki"

Data uchwaly:
2019-03-28

Numer uchwaly:
VII/86/19

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2869