Ogłoszenie naboru osób do Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert w ramach drugiego otwartego konkursu pn. "Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Piekar Śląskich oraz integracja ich rodzin"