Data posiedzenia:
2019-02-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 77,78,79,80,81 i 82.
4. Informacja na temat stanu i planów remontów ulic.
5. Przyjęcie protokołów nr 2/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. i 4/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.