Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu zarządzającego projektem pt.: "Piekarskie Licea na medal!"