Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Hallera 1 w Piekarach Śląskich”.