Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich” - część 1 - monitoring i część 2 - oświetlenie.