Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsutacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą "Kocie Górki".