Obciążenie służebnością gruntową gminnej nieruchomości przy ulicy Wyzwolenia.