Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zadania pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Piekar Śląskich oraz integracja ich rodzin”.