Powołanie Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert na realizację w 2019 roku zadania  pn. „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Piekar Śląskich oraz integracja ich rodzin”