Powołanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.