Obciążenie służebnością gruntową gminnej nieruchomości przy ulicy Piekarskiej.