Powołanie Komisji Konkursowej ds. oceny ofert w konkursie pn. „Spotkania z muzyką - organizacja koncertów pieśni chóralnych, jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych”.