Zarządzono zorganizować i przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki" oraz dokonać wyboru wykonawcy zadania pod nazwą: „Zakup opcji Uwłaszczenie (przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności) do modułu OPGRU zintegrowanego systemu zarządzania miastem OTAGO”.